Националния Студентски Информационен и Кариерен Център, 

пл. "Народно събрание" 10

София 1000, България

Телефон: +359 2 988 29 82