Контекст и цели:

Съществуват много и най-различни традиционни младежки игри (печатни, театрални и др.), както и съответните печатни обучителни материали за използването на тези игри в младежката работа. През последните 10 години бяха разработени и някои електронни обучителни игри, свързани с младежката работа.

С бързи темпове през последните няколко години смартфоните и таблетите навлязоха мощно на пазара и в живота на младежите. Младите хора все повече и повече се пристрастяват към тях. Ежедневно прекарват голяма част от времето си с мобилните устройства, играейки на игри или в социалните мрежи. Също така обаче смартфоните и таблетите коренно промениха начина, по който достъпваме източниците на знания, давайки ни постоянна връзка към огромни количества суров материал и информация. Разполагаме с безпрецедентен бърз достъп до знания, от аматьорски готварски уроци в YouTube до онлайн курсове в университетите. Всеки ден милиони хора по света биват погълнати от вълнуващи нови форми за усвояване на знания и информация. Ясно е, че най-лесният начин да достигнем до младите хора е като им предоставим информацията и основните компетенции, от които се нуждаят с помощта на лесен за ползване инструмент, близък до техните навици и начин на живот. Все още обаче се наблюдава недостиг на обучителни инструменти за мобилни телефони, които могат да се използват в младежката работа (младежки обмени, обучителни курсове, семинари и др.). Макар и да осъзнават потенциала на игрите за мобилни устройства, младежките работници и обучители нямат достатъчно опит и обучителни материали за разработването и използването на подобни игри в младежката работа.

Ето защо проектът „mGames in YW“ ще разработи методология и инструменти за мобилни устройства (смартфони и таблети), подходящи за младежката работа – мобилни игри за предприемачество, междукултурно обучение и еко умения. Проектът също така ще обучи младежки работници и обучители как да използват мобилните игри при обучението и консултирането на младежи. Не на последно място в рамките на проекта младежи и младежки организации ще бъдат обучени как сами да разработват мобилни игри за неформално обучение.


Целева група:

Проектът е насочен към следните групи, които имат желание да въведат обучение с мобилни игри в младежката работа:
- младежки работници в младежки центрове и организации;
- младежки обучители, активни в извънучилищните младежки дейности;
- ръководители на младежки центрове или лидери на младежки организации.


Потенциални потребители:

Активни млади хора, които се интересуват от предприемачество, междукултурно обучение и еко умения ще бъдат крайните потребители на мобилните игри, разработени по проекта.


Основни продукти и резултати:


1. Мобилни игри (игри за мобилни телефони и таблети) на теми младежко предприемачество, междукултурно обучение и еко умения, разработени за iOS и Android устройства, на разположение за безплатно сваляне в  App Store и Google Play Store, както и на онлайн платформата по проекта.
2. Проучване на съществуващите електронни игри, онлайн инструменти и обучителни методи в младежката работа, и най-вече в сферата на предприемачеството, междукултурното обучение и еко уменията – за България, Германия, Словения, Италия, Полша и Европа като цяло.
3. Методология за разработване и внедряване на мобилни приложения и игри в младежката работа, предназначена за младежки организации и младежки работници.
4. Ръководство за младежки работници за това как сами да разработват и използват мобилните игри (или други подобни инструменти) в работата си.
5. Обучени 120 младежки работници как сами да разработват и използват мобилните игри  в работата си.
6. Над 100 младежки работници, младежки лидери, членове на младежки НПО, дизайнери, преподаватели и др. пряко ангажирани в проекта (като участници във фокус групите и презентациите по време на разработването и тестването на продуктите).
7. Онлайн платформа за мобилните игри в младежката работа.


Въздействие:

1. Повишен капацитет на младежките работници по отношение внедряването на ИКТ в младежката работа и засилване участието от страна на младите хора, посредством предоставянто на значими инструменти и обучителни материали на всички партньорски езици;
2. Повишен капацитет на младежките обучители относно използването на мобилните игри в извънучилищното обучение на младежи;
3. Предоставяне на националните институции и власти един иновативен модел за работа с младежите; Разкриване на съвременните тенденции и възможности за използване на мобилните игри в обучението;
4. Разработените методология и игри ще са на разположение безплатно във всички европейски държави; информация и линкове към разработените продукти ще бъдат публикувани на най-големите младежки портали с ресурси.
5. Насърчаване и подпомагане на сътрудничеството между участващите институции и други заинтересовани страни на европейско и международно равнище.

 

Партньори:

 

Национален студентски информационен и кариерен център /НСИКЦ/, България - Кординатор на проекта

Студентско общество за компютърно изкуство /СОКИ/, България

Arbeitskreis Ostviertel e.V., Германия

Association for Culture and Education KID KIBLA, Словения

Associazione Culturale ORIENTARE, Италия

MANKO, Полша

 

Отказ от отговорност:

 

Авторът / партньорите по проекта не поемат отговорност за навременността, точността и пълнотата на предоставената информация. Авторът в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени или понесени в резултат на използването или неизползването на информацията, представена на този уебсайт, или на мобилните приложения, разработени в рамките на проекта, или използването на дефектна или непълна информация.

 

Проектът се осъществява с подкрепата на програма Еразъм+ на Европейския съюз. Този проект отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в проекта информация.