Добре дошли в сайта „Мобилни игри в младежката работа“ (mGames in YW).
Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.


Основната цел на проекта е да повиши капацитета на младежките работници, обучители и лидери като предложи методология за разработка и използване на мобилните игри в младежката работа. По проекта са разработени и набор от мобилни игри за предприемачество, междукултурно обучение и еко умения, теми, които са в центъра на голяма част от младежките обучителни курсове, мобилности, семинари и други. Прокетът включва 6 партньорски организации от 5 държави – България, Германия, Словения, Полша и Италия.


На този уеб сайт може да намерите следната информация:


- Секция „Теория“ се състои от 4 подтеми – Предприемачество, Еко умения, Междукултурно обучение и mGames и младежката работа. Първите 3 секции съдържат информация и обучителни метериали за всяка от съответните теми, а последната секция е посветена на значението на съвременните медии и устройства за младежите и използването на мобилните игри от младежките работници за целите на извънучилищното обучение.
- В секция „Мобилни игри“ може да намерите информация за разработените по проекта 3 мобилни игри: описание, снимки, връзка към App Store и Google Play, от където може да ги свалите и инсталирате. Игрите са напълно безплатни.
- Секция „Ресурси“ се състои от 3 подтеми – Документи, Полезни връзки и За сваляне. В частта Документи може да намерите различните материали, разработени по проекта – листовки, ръководство, обучителни материали и др. Секцията Полезни връзки съдържа линкове към документи и бази данни, свързани с гореспоменатите теми. От секцията За сваляне може директно да свалите инструменти за разработка на мобилни приложения, с които сами да разработвате такива.
- В секцията „За проекта“ може да прочетете повече за самия проект и партньорските организации.


 

Проектът се осъществява с подкрепата на програма Еразъм+ на Европейския съюз. Този проект отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в проекта информация.