EVENT MASTER

Тема:
Мобилна обучителна игра за предприемачество

Описание:
В играта “Event Master” вие сте в ролята на млад предприемач, стартиращ собствена организация, която разработва съвременни обучителни материали и организира обучителни събития. Вашата цел е да изпълните колкото се може повече събития без да ви свършат ресурсите и преди 4-те минути да изтекат.
В играта има общо осем събития - проучване, конференция, уебсайт, LMS (система за управление на обучението), ръководство, семинар, мобилно приложение, обучителен курс. За да започнете да организирате вашите събития, вие разполагате с три типа ресурси - парични, технически и човешки. Всяка нова игра започва с 10 парични, 14 технически и 7 човешки ресурси. За всяко събитие, което изберете да организирате, трябва да похарчите определено количество ресурси. В същото чреме след всяко успешно изпълнено събитие, ще получите обратно някакви ресурси, като награда. По време на играта в жълтите кръгчета в долната част на екрана, вие виждате с какво количество от всеки ресурс разполагате.

Обучителни цели:
Планиране на различните ресурси в организация, стратегии за използване на различни ресурси, разпределение на времето
 

 

 

GREEN SKILLS

Тема:
Мобилна обучителна игра за разделното събиране на отпадъци

Описание:
Играта „Green Skills“ е посветена на въпросите, свързани с разделното събиране на отпадъци, например, разпознаване на различните материали на опаковките, различните кофи за разделно събиране на отпадъци и техните цветове, т.нар. отпадъци, които подлежат на извозване от специализирани институции и др. Щом започнете играта на екрана ще се появи отпадък, за който ще трябва да решите в коя кофа или кофи трябва да го разпределите в зависимост от материалите, от които е направен. Може да избирате измежду пет кофи за разделно събиране на отпадъци: синя кофа – хартия, зелена кофа – стъкло, жълта кофа – пластмаса и метал, тъмнокафява кофа – не се рециклира, кофа във формата на малко червено камионче – отпадъци за специализирано извозване (специфични отпадъци, които трябва да бъдат извозени от специализирана институция, напр. медицински отпадъци, или изхвърлени на специални места, напр. електроника, батерии и др.). След като отпадъкът се появи на екрана разполагате с 15 секунди да натиснете всяка от кофите, в която смятате, че трябва да се разпредели и завършете като натиснете бутона ОК. Тогава ще се появи следващият отпадък.
В началото на играта разполагате само с един „живот“.На всеки 9 верни отговора обаче получавате по един допълнителен „живот“, което ви позволява да направите една грешка без да изгорите. Ако сгрешите докато все още имате само 1 „живот“, горите от играта.
В края на всяка игра на екрана ще се появява различен интересен и полезен факт, свързан с разделното събиране на отпадъци.

Обучителни цели:
Принципи при разделното събиране на отпадъци, разпознаване на различните материали на опаковките, различните кофи за разделно събиране на отпадъци и техните цветове, т.нар. отпадъци, които подлежат на извозване от специализирани институции
 

 

 

KULTURA PATH

Тема:
Мобилна обучителна игра за междукултурно обучение

Описание:
Играта започва, когато едно извънземно и космическият му кораб се разбиват на Земята. Космическият кораб се разбива в Португалия, а извънземното остава или в България или в Украйна (играта започва на случаен принцип от България или от Украйна). Целта ви е да стигнете до Португалия по най-прекия възможен път. За да стигнете най-бързо и най-пряко от България/Украйна до Португалия, трябва да избирате в коя съседна държава да преминавате. Вместо обаче да виждате имената на държавите, към които може да се насочите, за всяка от съседните на вас държави ще ви се визуализират картинки на някои характерни културни архитектурни обекти, предмети, на известни личности, типична храна и др.
В случай че ви е трудно да се ориентирате, може да си помогнете като разгледаде картата на Европа за няколко секунди, на нея ще видите и в коя държава се намирате в момента.

Обучителни цели:
Картата на Европа и съседните държави, характерна информация за културата на различните европейски държави (напр. кухня, архитектура, обекти, предмети, известни личности и др.)