EVENT MASTER

Tema:
Izobraževalna mobilna igra na temo podjetništva

Opis:
V igri “Event Master” igrate vlogo mladega podjetnika, ki ustanavlja lastno podjetje za razvoj sodobnih izobraževalnih materialov in organizacijo izobraževalnih dogodkov. Vaš cilj je pravočasno (v 4 minutah) izpeljati čim večje število dogodkov, ne da bi pri tem ostali brez katerega izmed razpoložljivih virov.
V igri je skupno osem dogodkov – raziskava, konferenca, spletna stran, sistem za upravljanje učenja (LMS), priročnik, seminar, mobilna aplikacija, izobraževalni tečaj. Da lahko začnete z izpeljavo svojih dogodkov, imate na voljo tri vrste virov – finančne, tehnične in človeške. Vsaka posamezna igra se začne z 8 finančnimi, 10 tehničnimi in 7 človeškimi viri. Za vsak dogodek boste porabili in pridobili določeno število virov. Skozi celoten potek igre lahko v rumenih krožcih na dnu zaslona spremljate, koliko posameznih virov vam je še ostalo. 

Izobraževalni cilji:
Načrtovanje porabe različnih virov pri delu v organizaciji; strategije za uporabo posameznih virov; upravljanje s časom.
 

 

 

GREEN SKILLS

Tema:
Izobraževalna mobilna igra na temo ločevanja odpadkov

Opis:
Igra “Green Skills” se osredotoča na vprašanja ločevanja odpadkov, kot so osveščenost o obstoju različnih vrst embalaž, različnih zabojnikov za odpadke in njihovem barvnem kodiranju, t. i. posebnih odpadkih itd.
Ko igro začnete, se vam na zaslonu prikaže predmet, ki ga morate pravilno razvrstiti v zabojnike glede na to, iz kakšnega materiala je narejen. Na voljo je pet zabojnikov: moder – za papir, zelen – za steklo, rumen – za plastiko in kovine, temno rjav – za nereciklirane odpadke in rdeč z majhnim tovornjakom – za posebne odpadke (odpadke, ki jih morajo odstraniti posebne ustanove, npr. medicinski odpadki, ali jih je treba odlagati na posebna mesta, npr. elektronika, baterije itd.). Ko se objekt pojavi na zaslonu, imate 15 sekund časa, da tapnete na zabojnik(e), v katere mislite, da spada in nato na ikono OK. Sledil bo naslednji predmet.
Pomemben podatek je, da imate na začetku igre samo eno “življenje”. Toda za vsakih 9 pravilnih odgovorov dobite dodatno “življenje”, kar pomeni, da se lahko enkrat zmotite. Če se zmotite v trenutku, ko imate samo eno “življenje”, se igra konča. Ob koncu vsake igre se na zaslonu pojavi namig, zanimivo in uporabno dejstvo, povezano s temo ločevanja odpadkov.

Izobraževalni cilji:
Principi ločevanja odpadkov; različne vrste embalaž; različni odpadni zabojniki in njihovo barvno kodiranje; t. i. posebni odpadki.
 

 

 

KULTURA PATH

Tema:
Mobilna izobraževalna igra na temo medkulturnega učenja

Opis:
Igrate vlogo vesoljca, ki se nahaja v Bolgariji. Njegova vesoljska ladja je strmoglavila nekje na Portugalskem. Vaš cilj je prispeti tja v najkrajšem možnem času. Pri tem morate izbrati, v katere izmed sosednjih držav se boste podali, da boste po najkrajši in najbolj neposredni poti pripotovali iz Bolgarije na Portugalsko. Toda namesto imen držav, ki jih želite prečkati, se vam na zaslonu pojavijo slike s prizori najbolj tipičnih kulturnih značilnosti teh dežel, npr. hrana, arhitektura, predmeti, slavni ljudje, ki so bili tam rojeni itd.
Ob težavah z orientacijo vam je na voljo tudi možnost pomoči – za nekaj sekund se vam prikaže zemljevid Evrope z označeno državo, v kateri se trenutno nahajate.

Izobraževalni cilji:
Zemljevid Evrope in sosednjih držav; kulturno specifične informacije o različnih evropskih državah (npr. hrana, arhitektura, predmeti, slavni ljudje, ki so bili tam rojeni itd.)