Kontekst in cilji:

Obstaja veliko število klasičnih izobraževalnih iger za mlade (npr. v tiskani obliki ali takih, ki temeljijo na dramski igri) in tudi ustreznih tiskanih izobraževalnih materialov, ki pojasnjujejo, kako jih uporabljati. V preteklem desetletju pa se v povezavi z mladinskim delom pojavljajo tudi e-igre.

V zadnjih letih tržišče bliskovito preplavljajo pametni telefoni in tablice, kar še posebej velja za mlade. Ti postajajo vse bolj odvisni od svojih mobilnih naprav. Vsak dan z njimi preživijo velik del svojega časa, igrajo igre ali uporabljajo družabna omrežja. Toda pametni telefoni in tablice hkrati revolucionarno vplivajo na naš način dostopanja do znanja, saj nas ves čas ohranjajo povezane s praktično neomejenimi količinami surovih podatkov in informacij. Na voljo nam je takojšnji dostop do vseh vrst vsebin, od povsem neformalnih kuharskih tečajev na portalu YouTube, do uveljavljenih univerzitetnih tečajev. Vsak dan se ljudje po vsem svetu vključujejo v vznemirljive nove oblike učenja. Zdi se, da mlade najlažje dosežemo tako, da jim informacije in kompetence ponudimo preko uporabnikom prijaznih orodij, ki naj bodo čim bližje njihovemu življenjskemu stilu in vsakodnevnim navadam.  Toda na področju obstoječih izobraževalnih orodij za mobilne telefone, ki so primerna za mladinsko delo (mladinski projekti mobilnosti, izmenjave, izobraževalni tečaji za mlade, seminarji itd.) še vedno obstaja praznina. In čeprav se mladinski delavci zavedajo potenciala mobilnih iger, se pogosto srečujejo s pomanjkanjem izkušenj in izobraževalnih materialov na temo razvoja in implementacije takšnih iger na področju dela z mladimi.  

Prav zato bo projekt mGames razvil metodologijo in orodja za mobilne naprave (pametne telefone in tablice), ki bodo primerna za delo z mladimi, kot so na primer mobilne igre na temo podjetništva, zelenih veščin ali medkulturnega učenja. Projekt bo hkrati naučil mladinske delavce kako uporabljati takšne igre za potrebe izobraževalnih in svetovalnih dejavnosti ter mlade in mladinske organizacije poučil o razvoju mobilnih iger za potrebe neformalnega izobraževanja.

Ciljna skupina:

Projekt se osredotoča na naslednje ciljne skupine (primerne za vpeljavo izobraževalnih pristopov mobilnih iger v mladinskem delu):
- mladinski delavci v mladinskih centrih in organizacijah;
- mladinski delavci, ki se ukvarjajo z izvenšolskimi aktivnostmi za mlade;
- vodje mladinskih centrov ali organizacij.  

 

Potencialni uporabniki:

Aktivna mlada populacija, ki jo zanima podjetništvo, medkulturno učenje in ekološke / zelene veščine in ki predstavljajo končne uporabnike mobilnih iger, razvitih v okviru tega projekta.

 

Glavni rezultati projekta:

1. Mobilne igre s področja mladinskega podjetništva, medkulturnega učenja in zelenih veščin, primerne za naprave z operacijskima sistemoma iOS in Android, dosegljive na App Store in Google Play Store ter na spletni platformi projekta mGames, v obliki brezplačnega prenosa.
2. Raziskava obstoječih e-iger, e-orodij in izobraževalnih metod, primernih za mladinsko delo, zlasti na področjih podjetništva, medkulturnega učenja in zelenih veščin v Bolgariji, Nemčiji, Italiji, na Poljskem, v Sloveniji ter drugod po Evropi.
3. Razvoj metodologije za potrebe oblikovanja in vpeljave mobilnih aplikacij in iger v mladinskem delu.
4. Izdelava priročnika za mladinske delavce, v katerem bo predstavljeno kako razviti in uporabljati mobilne igre (ali druga podobna orodja) v mladinskem delu.
5. Izobraževanje 120 mladinskih delavcev, ki se bodo učili kako razviti in uporabljati mobilne igre pri svojem delu.
6. Neposredno vključevanje preko 100 mladinskih delavcev, vodij mladinskih organizacij, članov mladinskih nevladnih organizacij, oblikovalcev, učiteljev itd. v projekt (sodelujoči v fokusnih skupinah ter pri predstavitvah v času razvoja in testiranja produktov). 
7. Razvoj spletne platforme mGames (Mobilne igre v mladinskem delu)

 

Učinki projekta:

1. Izboljšane kompetence mladinskih delavcev pri vpeljavi IKT v svoje delo, večja vključenost mladih z zagotavljanjem kakovostnih orodij in izobraževalnih materialov v vseh jezikih partnerjev projekta;
2. Izboljšane kompetence pedagogov pri uporabi mobilnih iger za izvenšolske izobraževalne namene;
3. Zagotovitev inovativnega modela za delo z mladimi nacionalnim institucijam in ustreznim avtoritetam; prikaz sodobnih trendov in primerov uporabe mobilnih iger v izobraževalnem procesu;
4. Razvite metodologija bo vključno z igrami dostopna  brezplačno in uporabna v vseh evropskih državah; informacije in povezave do razvitih virov bodo dostopne na glavnih mladinskih spletnih portalih.
5. Promocija in spodbujanje sodelovanja med vključenimi institucijami ter ostalimi akterji na evropski / mednarodni ravni.  

 

Partnerji:

 

National Student Information and Career Center /NSICC/, Bolgarija - koordinator projekta

Student Computer Art Society /SCAS/, Bolgarija

Arbeitskreis Ostviertel e.V., Nemčija

Kulturno-izobraževalno društvo KIBLA, Slovenija

Associazione Culturale ORIENTARE, Italija

MANKO, Poljska

 

Disclaimer:

 

The author/project partners takes no responsibility for the timeliness, accuracy or completeness of the information provided. The author is in no event liable for damages of any kind incurred or suffered as a result of the use or non-use of the information presented on this website or the mobile applications developed in the frame of the project or the use of defective or incomplete information.  

 

Projekt podpira Program Erasmus+ Evropske unije. Vsebina projekta je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.