Witamy na stronie internetowej Mobilne gry szkoleniowe w pracy młodych.”

Projekt jest wspierany w ramach programu Unii Europejskiej - Erasmus+


Głównym celem projektu jest zwiększenie wydajności wśród młodych pracowników, trenerów, liderów poprzez opracowanie metodologii projektowania oraz wdrażania gier mobilnych w pracy z młodzieżą. Projekt ten, będzie również rozwijał szereg gier mobilnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości, edukacji międzykulturowej, zielonych umiejętności, tematów, które stały się tematem wielu szkoleń dla młodych, wyjazdów, seminariów oraz innych wydarzeń. Projekt skupia 6 partnerskich organizacji z 5 państw: Bułgarii, Niemiec, Słowenii, Polski oraz Włoch.


Na podanej stronie internetowej mogą Państwo znaleźć następujące informacje:


- W menu “Teoria” znajdują się 4 podrozdziały: Przedsiębiorczość, Zielone umiejętności, Międzykulturowe uczenie sięmGames i praca z młodzieżą. Pierwsze trzy sekcje zawierają informacje oraz materiały szkoleniowe odnoszące się do danego tematu. W ostatniej sekcji znajduje się wyjaśnienie znaczenia nowoczesnych urządzeń multimedialnych dla młodych oraz opis, w jaki sposób gry mobilne mogą być realizowane w pozaszkolnych treningach, przez młodych pracowników.
- W części Gry mobilne”, można znaleźć 3 opracowane gry z odpowiednim opisem, przykładowymi zdjęciami każdej z gier oraz bezpośrednie przekierowanie do App Store oraz Google Play w celu pobrania oraz instalacji plików. Gry te są całkowicie darmowe. 

- W menu “Zasoby” znajdują się 3 podrozdziały: Dokumenty, Przydatne linki, oraz Pobieranie. W zakładce Dokumenty można znaleźć wiele dokumentów opracowanych w ramach projektu: ulotki, instrukcje, zestawy szkoleń etc. Sekcja Przydatne linki, zawiera adresy URL, przekierowujące do dokumentów oraz baz danych dotyczących wyżej wymienionych tematów. W sekcji Pobieranie można bezpośrednio pobrać opracowane narządzia, dzięki kótrym można rozpocząć samodzielną pracę na własnych grach mobilnych.
- W sekcji Projektyznajdują się informacje odnośnie projektów oraz organizacji partnerskich.


 

Wspierany przez program Unii Europejskiej Erasmus+. Projekt ten odzwierciedla punkt widzenia autora, w związku, z czym Komisja nie ponosi odpowiedzialności za czyny, które mogą wynikać z informacji w nim zawartych.