Jest wiele niejasności jeśli chodzi o definicję czym właściwie są tzw. zielone umiejętności. Jedna z najbardziej rozpowszechnionych brzmi: „Zdolności z zakresu ekorozwoju, znane także pod nazwą zielone umiejętności to techniczne kompetencje, wiedza, wartości i postawy, które umożliwiają i wspierają zrównoważony rozwój w zakresie społecznym, ekonomicznym i ekologicznym w ramach biznesu, przemysłu i społeczeństwa”. Z drugiej strony zielone umiejętności są często rozumiane, zwłaszcza przez młodych ludzi jako zestaw kompetencji potrzebnych do życia i pracy na sposób przyjazny naturze, przyczyniając się do zmniejszenia zmian zachodzących w klimacie w codziennym życiu.

 

Według uczestników konferencji „Zielone umiejętności dla zielonych miejsc pracy” zorganizowanej w Wielkiej Brytanii owe zdolności są ściśle powiązane ze zbiorem umiejętności STEM - Science, Technology, Engineering, and Mathematics (Nauka, Technologia, Inżyniera, Matematyka). Jednym z wniosków konferencji było przekonanie że rozwój i podtrzymywanie tych postaw i umiejętności u młodych ludzi leży w gestii edukacji formalnej. Zgodnie z badaniem, poziom zielonych umiejętności wymaga poprawy w następujących dziedzinach: Zarządzanie Programowe i Projektowe, Badania i rozwój, Budownictwo ekologiczne, przemysł ślusarski czy sektor energii odnawialnej.

 

W odniesieniu do pracy z młodzieżą, pojęcie zielonych umiejętności może być jeszcze szersze. Projekty związane z edukacją młodzieży w zakresie zielonych umiejętności dotyczą m.in. recyklingu, ekologicznej uprawy roślin/permakultury, zrównoważonej produkcji żywności, ekobudownictwa, rzemiosła itd. Rozmawiając z młodzieżą o tych kompetencjach rolą pedagoga jest zaszczepienie w nich dobrych nawyków zrównoważonego stylu życia, a dopiero potem możliwe jest przejście do bardziej złożonych tematów, jak ekologizm w ekonomii, na rynku pracy czy przedsiębiorczości. Pojęcie zielonych umiejętności nie odnosi się tylko i wyłącznie do zaawansowanych zdolności dotyczących najnowszych technologii, ale także takich umiejętności, których używamy na co dzień tworząc ekologiczne społeczeństwo – krytyczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania wyzwań w życiu. Dlatego główną ideą stojącą za tworzeniem mobilnych edu-gier o problemie środowiska jest promowanie odpowiedzialnych zachowań w stosunku do środowiska naturalnego poprzez przedstawienie interesujących i przydatnych informacji w przyjazny sposób. Podczas gry użytkownik uczy się o recyklingu różnorodnych materiałów. Takie same gry mogą zostać zaprojektowane z uwzględnieniem innych ważnych „zielonych problemów”, jak np. metody oszczędzania energii. Takie aplikacje mogą potencjalnie wywołać zainteresowanie problemem zanieczyszczenia środowiska, surowców nieodnawialnych etc.

 

Aby w pełni zrozumieć istotę zielonych umiejętności i ich znaczenie dzisiaj, musimy pojąć ideę zielonej ekonomii, zielonych miejsc pracy i zielonej przedsiębiorczości. Każda z nich wymaga swoistego zestawu zielonych umiejętności. Zielona ekonomia stawia sobie za cel poprawę warunków bytowych ludzi przy jednoczesnym zminimalizowaniu zagrożeń dla środowiska. Dąży do zmniejszenia do zera tzw. śladu węglowego człowieka (ang. carbon footprint) i wspomaga rozwój kapitału naturalnego (światowy zapas zasobów naturalnych, który umożliwia długofalową dostawę dóbr lub surowców). Choć brzmi to nieco idealistycznie, młodzi ludzie mogą dzięki temu praktycznie przyczynić się do rozwoju zielonej ekonomii, a młodzi przedsiębiorcy do jej promocji. Zielona przedsiębiorczość nie różni się zasadniczo od przedsiębiorczości samej w sobie. Obejmuje społeczne innowacje w kierunku zielonej ekonomii poprzez nowe idee na pokonanie wyzwań społecznych, ekonomicznych, kulturowych i ekologicznych. Trzeci koncept, który ma dużo wspólnego z pojęciem zielonych umiejętności to tzw. zielone miejsca pracy. Każdą pracę, która w jakimś stopniu zajmuje się ochroną środowiska można nazwać mianem zielonego miejsca pracy. Jak widzimy, takie stanowiska możemy więc znaleźć w różnych sektorach ekonomicznych – rolnictwo, administracja, produkcja, etc.

 

Według raportu z badań „Zielone umiejętności dla młodzieży z wiejskich obszarów południowo-wschodniej Azji” wynika, że życie i praca w sposób ekologicznie odpowiedzialny jest dla młodych ludzi ważnym czynnikiem, lecz często nie wiedzą, gdzie znaleźć informacje i narzędzia do tego potrzebne. Dodatkowo, pierwszym krokiem musi być oczywiście wyszkolenie osób prowadzących takie zajęcia i kursy. W nawiązaniu do tego, projekt mGames w ramach YW stara się odpowiedzieć na te potrzeby i opracować aktualne materiały szkoleniowe, które byłyby przydatne zarówno pedagogom, jak i uczniom.